Zastosowanie znaków i instrukcji przeciwpożarowych

znaki_przeciwpozaroweZnaki oraz instrukcje przeciwpożarowe, jako elementy BHP, stanowią niezwykle ważne wyposażenie każdego zakładu pracy, przedsiębiorstwa i miejsc użyteczności publicznej.

Znaki PPOŻ mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa zarówno osób zatrudnionych w danym miejscu, jak i jego potencjalnych użytkowników. Powinny mieć określoną formę oraz barwę. Obowiązek ich odpowiedniego rozmieszczenia spoczywa na osobach zajmujących się Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Przepisy jasno określają, że każdy sprzęt gaśniczy musi być oznakowany w sposób widoczny. Powód jest oczywisty. W przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej, osoby za nią odpowiedzialne powinny go szybko i łatwo zlokalizować. W sytuacji, gdy w zagrożonym budynku panuje ciemność, odnalezienie sprzętu gaśniczego bywa kwestią problemową. Tym większa wówczas rola odpowiedniego oznaczenia.

Znaki przeciwpożarowe dzielą się na trzy podstawowe kategorie:
– znaki ochrony przeciwpożarowej (np. Zakaz używania otwartego ognia palenie tytoniu zabronione, Gaśnica, Hydrant Wewnętrzny, Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego),
– techniczne środki przeciwpożarowe (np. Uruchamianie klap dymowych, Przeciwpożarowy zbiornik wody),
– znaki ochrony przeciwpożarowej – uzupełniające (np. Główna tablica rozdzielcza, Główny wyłącznik prądu). Wszystkie rodzaje znaków PPOŻ można zobaczyć na stronie http://www.znaki24.pl/znaki-przeciwpozarowe.html

Instrukcje ppoż. to również element niezbędny dla zachowania bezpieczeństwa. Każda instrukcja ppoż. powinna być skonstruowana w taki sposób, aby obejmowała treści wynikające z brzmienia odpowiedniej ustawy. Są to podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, podane w jasny i zwięzły sposób. W sytuacji zagrożenia, nikt nie jest w stanie czytać rozbudowanych referatów na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Lokalizacja instrukcji przeciwpożarowych w budynku jest dosyć oczywista i wynikająca z logiki. Instrukcje umieszcza się po prostu przy dostępnym w budynku sprzęcie gaśniczym.

Oczywiście każdy zakład pracy posiada odpowiedni dla niego wzór instrukcji PPOŻ. Inaczej wyglądać będzie instrukcja przeciwpożarowa dla lakierni, inaczej instrukcja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. garaży i warsztatów samochodowych. Wzory poszczególnych instrukcji dostępne są na stronie sklepu http://www.znaki24.pl.