Windykacja wierzytelności

Coraz częściej duża ilość ludzi zadłuża się, aby nieco podnieść swoją stopę życiową. Jest to dobre wyjście, jeżeli nie posiada się dużej ilości gotówki od razu. Problemy pojawiają się wtedy, kiedy jednak nie jest się w stanie regularnie spłacać rat, lub w ogóle nie stać na nie danej osoby.

Windykacja bez tajemnic

Windykacja wierzytelności, zwłaszcza w tak dużych miastach jak Warszawa nie jest nowym zjawiskiem. Nie należy jednak brać do siebie stereotypowego mniemania na temat tego typu czynności. Osoby, które są w pewnym sensie pośrednikami pomiędzy firmą, a jej wierzycielem tak naprawdę nie dokonują radykalnych egzekucji wierzytelności i zajmowania mienia. Nie należy przede wszystkim mylić windykacji z egzekucją komorniczą, ponieważ są to dwa odrębne działania.

Działania windykacyjne bazują przede wszystkim na negocjacjach pomiędzy dłużnikiem, a firmą. Obie strony dążą do tego, aby załatwić sprawę z korzyścią dla obu stron i polubownego załatwienia całej sprawy. Skutkuje to zazwyczaj pozytywnym finałem całej sprawy i uzgodnieniu dogodnych możliwości spłaty zadłużenia.

Rodzaje windykacji

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje, w ramach których dokonuje się windykacji:

– polubowna, przejawiająca się w wysyłaniu zawiadomień na temat zadłużenia lub spotkaniu się z klientem i ustaleniu nowych warunków,

– sądowa, jeżeli dobrą wolą nie jest się w stanie dogadać z dłużnikiem, firma decyduje się na oddanie sprawy do sądu, w efekcie czego wkracza już komornik.

Bez wątpienia dla dłużnika najlepszym wyjściem jest polubowne załatwienie całej sprawy. Przede wszystkim uniknie tracenia czasu na sprawy sądowe, a także koszty związane z egzekucją komorniczą. Jeżeli nie jest w stanie spłacać regularnie rat kredytu, to kolejne koszty z pewnością nie będą mu w żadnym wypadku potrzebne. Jest to również o wiele przyjemniejsze wyjście dla samego wykonawcy. Ogranicza to różnego rodzaju formalności i oczywiście szybciej odzyskane pieniądze. Dlatego dobrym krokiem jest dążenie do załatwienia w sposób łagodny wszelkiego rodzaju konfliktów finansowych.