Wapń

Wapń zagrożeniem dla osób chorych na przewlekłą chorobę nerek Wapń tak ważny w gospodarce mineralnej organizmu może być bardzo niebezpieczny dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Polscy specjaliści oraz organizacje pacjentów chcą zwiększyć świadomość ryzyka spożywania zbyt dużej ilości wapnia przez osoby chore na przewlekłą chorobę nerek (PChN). Wapń i fosforany to związki mineralne, które utrzymują kości, zęby oraz naczynia krwionośne w zdrowiu. Osoby chore na przewlekłą chorobę nerek, u których filtracja nerkowa nie usuwa zbytecznych fosforanów muszą jednak uważnie dbać o odpowiedni poziom stężenia zarówno fosforanów jak i wapnia, ponieważ związki te mogą powodować wystąpienie poważnych problemów kardiologicznych. „Na przewlekłą chorobę nerek (PChN) cierpi 600 mln ludzi na świecie i ponad 4 mln w Polsce” – powiedział Prof. Bolesław Rutkowski, Krajowy Konsultant Medyczny w Dziedzinie Nefrologii. „Polscy pacjenci z przewlekłą chorobą nerek narażają się na poważne powikłania kardiologiczne spożywając zbyt duże ilości wapnia. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami National Kidney Foundation pacjenci z PChN nie powinni spożywać więcej niż 2g wapnia dziennie, a jeśli pacjent przyjmuje leki wiążące fosforany na bazie wapnia, dawka dzienna nie powinna przekroczyć 1,5g”. Polscy pacjenci nie zawsze są świadomi, że suplementy wapnia, które pomagają utrzymać odpowiedni poziom fosforanów we krwi, mogą spowodować problemy kardiologiczne. „Niewielu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek wie, że nadwyżki wapnia mogą prowadzić do zwapnień pozaszkieletowych, czyli łączyć się w twarde złogi w organizmie, które osadzają się w sercu, naczyniach krwionośnych i innych tkankach miękkich” – powiedziała Iwona Mazur, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych. Zwapnienia (kalcyfikacja) mogą postępować szczególnie szybko u osób dializowanych, które mają zbyt wysoki poziom fosforanów. W Polsce jest to około 13 500 takich pacjentów. „Część pacjentów nie toleruje powszechnie stosowanych preparatów wapniowych, co może
spowodować nadmiar wapnia, a w konsekwencji zwapnienie tkanek miękkich naczyń krwionośnych. Dla tej części chorych, którzy w przyszłości będą wymagać przeszczepienia nerki, może to oznaczać, że operacja nie będzie możliwa z powodu postępujących powikłań kardiologicznych” – powiedział prof. Rutkowski. Z tego powodu polscy specjaliści oraz organizacje pacjentów postanowiły zwiększyć świadomość ryzyka spożywania zbyt dużej ilości wapnia przez osoby chore na przewlekłą chorobę nerek. „Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej i związane z nimi zaburzenia układu kostnego oraz zwapnienia pozaszkieletowe stanowią jedną z ważniejszych przyczyn zwiększonej chorobowości i śmiertelności pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Postęp, jaki dokonał się w dziedzinie leczenia osób z PChN określa potrzebę dostosowania zasad leczenia polskich pacjentów do najnowszych rekomendacji międzynarodowych”– powiedział prof. Rutkowski. Zalecenia komitetu Kidney Disease: Improving Global Outcomes w Polsce 28 kwietnia 2010 roku w hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się spotkanie poświęcone najnowszym zaleceniom komitetu Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO), ciała działającego we wspólnych z National Kidney Foundation oraz International Society of Nephrology- instytucji o międzynarodowym uznaniu w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nerek. W spotkaniu wezmą udział Profesor Bolesław Rutkowski, Krajowy Konsultant Medyczny w Dziedzinie Nefrologii, Profesor Andrzej Więcek, Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Profesor Juergen Bommer, reprezentant Uniwersytetu w Heidelbergu, Doktor Csaba Bereczki, reprezentant Uniwersytetu w Szeged, Iwona Mazur, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznej i firmy Cornerstone, niezależnej agencji oceny technologii medycznych. Na spotkanie zaproszeni będą nefrologowie z województwa mazowieckiego oraz przedstawiciele medycznej prasy branżowej. Konferencja będzie doskonałą okazją do dyskusji na temat dostosowania leczenia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w Polsce do zaleceń KDIGO.
# # #