Czy ultrasonografy powinny znajdować się również w karetkach?

Karetki to pojazdy uprzywilejowane, od których często zależy życie człowieka. Kluczową rolę odgrywa nie tylko szybkość dotarcia do poszkodowanego lub pacjenta, ale też umiejętności i doświadczenie zespołu ratowniczego oraz wyposażenie ambulansu w sprzęt medyczny. Obecnie wyróżniamy kilka typów karetek, jednak w standardowym ich wyposażeniu nie ma nadal ultrasonografów. Czy powinny się w nich znajdować?

Liczy się każda sekunda

 

Specjaliści od medycyny ratunkowej są zgodni – ultrasonografy w mobilnej wersji powinny znaleźć się w karetkach ratunkowych. Prof. Andrzej Urbanik z Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ jest zdania, że przynajmniej w części ambulansów nie może ich zabraknąć. W wielu przypadkach, jak np. przy poważnych urazach powypadkowych, liczy się czas i szybkość reakcji, a bez odpowiednio postawionej diagnozy jest to niemożliwe. Ultrasonografy pozwoliłyby już w pierwszych minutach kontaktu z poszkodowanym ocenić, co właściwie mu dolega i tym samym podjąć właściwe działania.

 

Kolejnym argumentem specjalistów jest różnica w środowisku pracy zespołów ratowniczych. Bardzo często istnieje konieczność dojazdu do pacjenta poza miasto, pokonanie drogi zajmuje znacznie więcej czasu, niż na terenie miasta. Transport należałoby zatem wykorzystać na zdiagnozowanie problemów, jakie wystąpiły u pacjenta i tym samym skrócić czas szukania ich źródeł po przyjeździe do szpitala.

 

To jest możliwe!

 

Taka ocena znaczenia ultrasonografów w karetkach wynika także z możliwości skrócenia czasu diagnozowania pacjentów w stanie ciężki, gdyż w niektórych z przypadków mogliby oni być od razu transportowani do właściwego specjalisty z pominięciem izby przyjęć. Możliwość sprawdzenia, jak ultrasonografy w karetkach sprawdzą się praktyce, miał zespół ratowników z Zabrza. Przez 8 miesięcy do ich dyspozycji oddano sprzęty, dzięki którym w aż 23% przypadków badanie znacznie wpłynęło na zmianę postępowania przy pacjencie jeszcze na miejscu zdarzenia. Ponadto, test ten pokazał, iż ratownik medyczny wykorzystując w ambulansie ultrasonograf, jest w stanie uzyskać w 90% obraz, który przy pojawieniu się patologii, pozwoliłby mu ją zidentyfikować.