Motoryzacja

Transport zaczął się od Wisły

Naszą stolicę ciężko historia doświadczyła niezwykle ciężko. Drugowojenny kataklizm odebrał stolicy 90 procent jej oryginalnej zabudowy.

Naszą stolicę ciężko historia doświadczyła niezwykle ciężko. Drugowojenny kataklizm odebrał stolicy 90 procent jej oryginalnej zabudowy. Ze względu na straty w dorobku cywilizacyjnym mało kto zwraca uwagę na utracony potencjał infrastrukturalny. Warszawa pełniła kluczową rolę w gospodarce, transporcie i infrastrukturze zanim tak naprawdę stała się miastem. W końcu założona została przez kupców toruńskich a więc ludzi interesu.

Mało kto dziś pamięta, jak ważną rolę w warszawskim transporcie a nawet usługach spedycyjnych w Warszawie odegrała Wisła. Niesłusznie, bowiem do początku kryzysu ekonomicznego PRL w latach 70 ten rodzaj transportu i spedycji rozwijał się w najlepsze.

Warszawa rozwijała się w oparciu o rzekę nie tylko jako o źródło wody pitnej, ale bardzo ważny szlak komunikacyjny.

Pierwsze poważne próby regulacji rzeki, które mogłyby doprowadzić do powstania prawdziwej infrastruktury portowej podjął w XIX wieku Piotr Steinkeller, pionier polskiego przemysłu.

Na Czerniakowie, w starym korycie postanowiono urządzić port, którego budowa trwała prawie 20 lat i zakończyła się w roku 1904. Port był głównie miejscem zimowego postoju i przeprowadzano tu remonty jednostek pływających.

Na początku XX wieku powstały również plany budowy w Warszawie portu handlowego o odpowiednio ukształtowanych nabrzeżach, z magazynami, linią kolejową i innymi urządzeniami. Plany te jednak pokrzyżował wybuch I Wojny Światowej.

Wrócono do nich rok po wojnie, już w wolnej Polsce. Rozpoczęto budowę portu na Wilczej Kępie. W 1923 zatwierdzono nowy projekt portu zakładający przewidziane nad kanałami łączącymi poszczególne części portu. Teren zajęty obecnie przez Stadion Dziesięciolecia pokrywa obszar planowanych basenów portowych nr 6 do 9, niestety budowy w tym miejscu w ogóle nie rozpoczęto.

W 1927 oddano do użytku pierwsze 500 metrów nabrzeża. Z ambitnych planów budowy 9 basenów portowych o szerokości około 60 metrów, kanału o długości 400 oraz 7 936 metrów nabrzeży zrealizowano basen nr 2 i częściowo nr 3, kanał portowy z obrotnicą dla statków i dźwig parowy.

Kolejnym etapem budowy miał być system kanałów łączący Port Praski z Kanałem Obwodowym Planowano budowę kanału łącznikowego i śluzy co utrzymało by stały poziom wody w porcie w porcie.

Po II Wojnie Światowej rozwijał się, ponieważ straty poniesione przez kolej wykluczyły ją z konkurencji. Funkcjonował do likwidacji w sierpniu 1980 roku.

Od 1919 trwa budowa Kanału Obwodowego z portem Żerańskim jako jego integralną częścią, jednak burzliwa historia sprawiła, że Kanał Żerański wraz z portem oddano do użytku w 1963 i służy on do dziś, pomimo planów zabudowy jego terenu.

Do lat współczesnych rzeczny transport i usługi spedycyjne w Warszawie właściwie zamarły, jednak zaistniała szansa na ich wznowienie.

W czerwcu 2016 r. rząd przyjął w formie uchwały założenia do planu rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 w perspektywie do 2030. Strategia obejmuje m.in. przywrócenie żeglowności Wisły od Warszawy do Gdańska. Prezydent Andrzej Duda podpisał akt ratyfikacyjny europejskiego porozumienia w sprawie śródlądowych szlaków wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Decyzja umożliwi włączenie w 2023 r. polskich dróg wodnych do Europejskiego Systemu Transportu Wodnego (TEN-T). – Do planów odnowy transportu rzecznego w tym świadczenia usług spedycyjnych w Warszawie pozytywnie odnosi się też rząd premiera Morawieckiego. Zintegrowany z transportem morskim i kolejowym, wydajny ekonomicznie i ekologiczny transport jest wreszcie w zasięgu ręki.

Możliwość komentowania Transport zaczął się od Wisły została wyłączona