Szkolenia bhp Gdańsk

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP są niezbędne dla każdej firmy. Pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom szkolenia z zakresu BHP, aby mogli zaznajomić się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to ważna wiedza w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas pracy. Zdając sobie sprawę z zagrożeń, które mogą wyniknąć w trakcie wykonywania codziennej pracy, jesteśmy w stanie im zapobiec. Jeżeli pracodawca nie zapewni pracownikom szkolenia, wszelkie wypadki spowodowane w trakcie godzin pracy uznawane są za winę pracodawcy. Konsekwencją mogą być wielkie kary pieniężne czy odszkodowania. Takie szkolenia są oferowane przez kilka firm na terenie Gdańska. Przeprowadzają je specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Możliwe jest dopełnienie kursów BHP o PPOŻ, czyli ochronę przeciwpożarową i ewakuację pracowników oraz pierwszą pomoc medyczną. Szkolenia przeznaczone są dla przedsiębiorstw, które dbają o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników.

Co jaki czas powinny być przeprowadzane szkolenia BHP?

Szkolenie BHP przeprowadza się w celu nauczenia pracowników zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy. Odbywają się po to, aby ochronić firmę i pracowników oraz zminimalizowanie zagrożeń podczas pracy. Szkolenia należy przeprowadzać co jakiś czas, tak aby wiedza z tej dziedziny była utrwalana. Wstępne szkolenia BHP dla pracowników są obowiązkowe. Przed rozpoczęciem pracy potrzebna jest wiedza, jak bezpiecznie pracować na wskazanym stanowisku. Częstotliwość zależy od rodzaju zajmowanego stanowiska pracy przez pracownika.

Co rok powinni być szkoleni pracownicy, którzy zajmują stanowiska robotnicze i ich prace są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo.

Co 3 lata – szkolenie powinni przejść wszyscy pracownicy obejmujący stanowiska robotnicze.

Co 5 lat szkolenie przechodzą osoby na stanowiskach kierowniczych, pracownicy inżynieryjno-techniczni, projektanci, konstruktorzy maszyn, technolodzy, brygadziści oraz pracodawcy. 

Co 6 lat szkoleni są pracownicy administracyjno-biurowi.