Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta przed zawarciem umowy?

Najważniejszym działaniem jakie należy wykonać przed nawiązaniem współpracy z nowym partnerem biznesowym jest sprawdzenie jego wiarygodności. Pozwoli to na uniknięcie wielu kłopotów z płatnościami, terminowością oraz jakością wykonywanych usług. Zatem jak samodzielnie dokonać takiej weryfikacji?

Opinie innych przedsiębiorców

Wskazane jest, aby na samym początku sprawdzić dostępne w internecie opinie o pracy potencjalnego kontrahenta. Oczywiście należy podchodzić do tego z rezerwą – zdarza się bowiem, że autorem negatywnych komentarzy jest firma konkurencyjna. Może to być jednak istotny punkt zaczepienia do poszukiwania dalszych informacji.

Rejestry Gospodarcze

Należy również dokładnie zweryfikować czy przedsiębiorstwo rzeczywiście istnieje pod wskazaną nazwą i adresem oraz jak obecnie wygląda jego sytuacja prawna. W tym celu można bezpłatnie skorzystać z jawnych źródeł gospodarczych dostępnych za pośrednictwem internetu.

Za sprawą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) można sprawdzić podstawowe dane na temat osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz uzyskać informacje o jej zawieszeniu, zamknięciu lub postępowaniu upadłościowym, a także – co ważne – o istnieniu lub ustaniu wspólnoty majątkowej.

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) pozwala na uzyskanie danych o statusie prawnym spółki, jej sytuacji finansowej oraz reprezentacji. W jego ramach działa także Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – wpisuje się tam osoby fizyczne prowadzące działalność oraz spółki, których upadłość została ogłoszona. W celu uzyskania informacji należy złożyć wniosek do KRS.

Biura Informacji Gospodarczej

Każde z pięciu biur informacji gospodarczej działających w Polsce prowadzi rejestr wierzytelności, gdzie zbierane są dane o zadłużonych przedsiębiorstwach. Po zawarciu umowy z BIG można uzyskać raport z aktualnymi informacjami na temat interesującego nas kontrahenta. Warto podkreślić, że nie jest wymagana pisemna zgoda sprawdzanego podmiotu.

Wydział Ksiąg Wieczystych

W księgach wieczystych zawarte są dane o stanie prawnym nieruchomości kontrahenta. Zaleca się sprawdzić czy hipoteka oraz inne nieruchomości firmy nie są obciążone. Jest to szczególnie istotne jeśli majątek nieruchomy jest przedmiotem transakcji, a także jeśli jest ona zabezpieczeniem w razie niewypłacalności potencjalnego partnera. Większość z tych informacji dostępna jest bezpłatnie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.