Spawanie tytanu – metody, warunki, osłony gazowe

Dostępnych jest wiele rozmaitych metod spawania tytanu oraz jego stopów.

Jedną z bardzo istotnych kwestii jest zapewnienie właściwej ochrony nagrzanemu materiałowi i spoinie przed gazami pochodzącymi z atmosfery.

Jak można realizować spawanie tytanu?

Następujące metody umożliwiają spawanie tego metalu:

 • próżniowa – spawanie próżniowe jest realizowane przez wiązki elektronów,
 • łukowa (metoda TIG) – z wykorzystaniem elektrody topliwej i nietopliwej w atmosferze gazów obojętnych,
 • elektrożużlowa,
 • łukowa kryta,
 • laserowa,
 • impulsowa – wykorzystuje się tu elektrodę topliwą w atmosferze gazów ochronnych,
 • zgrzewania elektrooporowego,
 • dyfuzyjna,
 • tarciowa,
 • wybuchowa,
 • ultradźwiękowa,
 • zgniotowa – w osłonie gazowej lub w próżni.

Tytan cechuje się silnym powinowactwem w stanie ciekłym i nagrzanym do gazów znajdujących się w atmosferze (głównie tlenu, wodoru i azotu), co prowadzi do jego kruchości i wpływa na pogorszenie niektórych właściwości, takich jak podatność na pełzanie, plastyczność czy wytrzymałość na pękanie korozyjne. Aby nie doszło do tych zjawisk, zapewnia się ochronę materiału w strefie spawania za pomocą gazów obojętnych, m.in. helu, argonu czy też ich mieszanki. Poza tym można zastosować  specjalistyczne topliki spawalnicze nieposiadające tlenu lub przeprowadzić spawanie w próżni. Warto też dodać, że najczęściej uzupełnienie tytanu o pierwiastki domieszkowe ma negatywny wpływ na jego spawalność.

Zalecane warunki podczas spawania

Temperatura w spawalni nie powinna przekraczać 15o Celsjusza. Warto zauważyć, że najczęściej spawanie tytanu odbywa się za pomocą metody TIG. Przeważnie jako elektroda topliwa wykorzystywany jest drut wolframowy, który jest uzupełniony o dodatkowe stopy. Stożek końcówki elektrody wolframowej ustawiany jest pod kątem, którego wartość waha się w granicach 30-45o. Wielkość tego kąta jest uzależniona od grubości elementu spawalnego. Ochronę złącza zapewnia mieszanka z czystego helu oraz argonu.

Rodzaje osłony gazowej

Stosowane są następujące rodzaje osłony gazowej, które zależą od rozmiarów i kształtów wyrobów spawanych:

 • osłona strumieniem gazu, jeżeli spawanie odbywa się w powietrzu,
 • realizowanie spawania w dużej komorze zawierającej kontrolowaną atmosferę gazu obojętnego,
 • ulokowanie komory miękkiej lub sztywnej z gazem, aby zapewnić miejscową osłonę części wyrobu.