Rezystor – czym jest i jakie ma zastosowanie

W dzisiejszych czasach elektronika otacza nas w zasadzie z każdej strony, korzystamy z jej dobrodziejstw w życiu codziennym i nie wyobrażamy sobie nawet, jakby wyglądało, gdyby nie udogodnienia współczesnej technologii. Mimo tego, że z rozwiązań i elementów elektronicznych korzystamy na każdym kroku, często nie zdajemy sobie sprawy z tego jak są zbudowane i dlaczego działają tak a nie inaczej.

Elementy elektroniczne, z których buduje się współczesny sprzęt, to tysiące różnych urządzeń, które działają wspólne, wykazują niejako synergię. Większość z nas pojmuje technologię jako smartfon, tablet czy komputer, jednak niewielu zdaję sobie sprawę z tego, co znajduje się w środku takich urządzeń. Podstawowa chociażby znajomość części elektronicznych, może okazać się bardzo pomocna, gdy przyjdzie do ich wymiany. Dzisiaj postaramy się przybliżyć pojęcie rezystora.

Czym jest rezystor?

To element, którego podstawowym parametrem jest tzw. rezystencja (opór), w fizyce zapisuje się ją literą R, a jej wartości wyrażane są w Omach. Zadaniem tego elementu, jest ustalenie i ujednolicenie odpowiedniej ilości prądu w urządzeniu, rezystor przyczynia się więc do spadków napięcia.

Najczęściej spotyka się w obwodach elektronicznych lub urządzeniach typu SRK (sterowania ruchem kolejowym). Zapewniają bezpieczną prace urządzeń dzięki ograniczeniom prądu w obwodzie i ustalaniu napięć w poszczególnych jego punktach. Różne rezystory mogą mieć różną rezystencję (oporność).

Najważniejsze parametry rezystorów

Wybierając rezystor, trzeba mieć świadomość tego, jakie są najważniejsze dla niego parametry i za co konkretnie odpowiadają. W przypadku tych urządzeń znaczenie będą miały:

  • Rezystancja nominalna (znamionowana)

To wartość rezystancji, która podawana jest jako cecha rezystora. Rezystancja rzeczywista (czyli taka, jaką ma rezystor w określonych warunkach) może różnić się rezystancji nominalnej – nazywa się to odchyłką. Wartości rezystancji nominalnej są znormalizowane – określa się je jako E3, E6, E12, E24 itd.  – liczba wskazuje ilość pozycji dla dekady. Najczęściej spotyka się rezystory E12 i E24, jednak bardziej czułe urządzenia potrzebują już E96 czy E192.

  • Tolerancja

Określa jaką maksymalną wartość będą miały odchyłki, tolerancję wyraża się w procentach. Odchyłki powstają w wyniki różnić podczas produkcji, dlatego też nazywane są często rozrzutami produkcyjnymi. Tolerancja danego elementu podawana jest na nim, w postaci oznaczenia kodowego – może to być napis, literka lub pasek. Jeżeli na urządzeniu nie znajdziemy oznaczenia, najczęściej będzie to rezystor o tolerancji 20%. Jednak rezystory typu E, mają przyjętą maksymalną wartość tolerancji, kształtuje się ona następująco: E6 – 20%, E12 – 10%, E24 -5% itd.

  • Moc znamionowana

Czyli największa moc, która może wydzielić się w postaci ciepła podczas pracy rezystora w danych warunkach – oczywiście przy zachowaniu wartości pozostałych parametrów. Wartość mocy znamionowanej zależy głównie od konstrukcji i zastosowanych materiałów, a także warunków chłodzenia. Ustala się ją przyjmując najwyższą temperaturę , do jakiej może się podgrzać rezystor.

MS
Oryginalne elementy elektroniczne znajdziesz na: velcom.com.pl/elementy/REZYSTOR/.