Przy jakich budowach należy zastosować pale CFA?

mostPale CFA posiadają obecnie szerokie zastosowanie w branży budowlanej. Używane są tam, gdzie konieczne jest uzyskanie stabilnego i statecznego posadowienia do prowadzenia dalszych prac. Przy jakich budowach stosuje się pale CFA?

Pale CFA, z języka angielskiego Continuous Flight Auger Piles, także pale FSC czy pale formowane świdrem ciągłym, to budowlane elementy konstrukcyjne, które znalazły zastosowanie przy wykonywaniu fundamentów głębokich. Pale CFA produkowane są z żelbetu z wykorzystaniem świdrów ślimakowych.

 

Najczęściej pale CFA stosowane są przy:

  • budowie ekranów akustycznych
  • budowie obiektów mostowych, na przykład jako fundamenty w obiektach pod przyczółkami i filarami, na węzłach drogowych
  • budowie ścian palowych w konstrukcjach oporowych, na przykład jako ściany palowe sąsiadujące, blokujące i sieczne

 

Dużą zaletą pali CFA jest możliwość ich stosowania w większości różnych gruntów, między innymi w glinach, pyłach, piaskach, żwirach, miękkich skałach, gruntach mieszanych. Także możliwe jest wykonanie pali w wodonośnych warstwach gruntów. To powoduje, że znajdują one bardzo szerokie zastosowanie i w wielu krajach używane są one zamiast tradycyjnych pali wbijanych i wierconych z rurowaniem czy w zawiesinie.

 

Dodatkowymi zaletami tego rodzaju technologii jest możliwość stosowania w tych miejscach, w których ważna jest ochrona środowiska, ponieważ nie generują one wstrząsów, wibracji oraz wysokiego hałasu. Prace prowadzone są również w krótkim czasie – zwykle wykonanie jednego pala to około 30 minut.

 

Do wiercenia i formowania pali CFA wykorzystuje się specjalne świdry ślimakowe, które są połączone z pompami tłoczącymi odpowiednią mieszankę betonową. W świdrze znajduje się przewód pozwalający na transport betonu.

 

Obecnie stosuje się również modyfikacje technologii pali CFA, na przykład mikropale CFA, które powstały w wyniku połączenia technologii CFA z iniekcjami, które używane są do mikropali oraz kotew gruntowych.

 

Adresy firm zajmujących się świadczeniem usług w zakresie budowy pali fundamentowych CFA można znaleźć już teraz przez internet.