Pożyczki pod zastaw nieruchomości – szybka charakterystyka

Pożyczka pod zastaw nieruchomości cechuje się po prostu tym, że zabezpieczeniem jej spłaty jest nieruchomość (dom, mieszkanie), która jest własnością klienta ubiegającego się o kredyt lub też innej osoby, która godzi się nieruchomości użyczyć. W przypadku niespłacenia takiej pożyczki nieruchomość zostaje przejęta przez pożyczkodawcę.

Zalety pożyczek pod zastaw nieruchomości

Pożyczki pod zastaw nieruchomości są przede wszystkim kilkakrotnie tańsze od takich, które są niezabezpieczone, co umożliwia racjonalne zarządzanie kosztami pożyczki. Poprzez zaciągnięcie tego typu pożyczki klient nie wpada w pętlę zadłużenia, gdyż nie można wziąć kwoty większej niż wartość nieruchomości. Ponadto kapitał jaki jest podejmowany pod nieruchomości może przekraczać nawet kilkaset tysięcy, zależnie od wartości danego domu czy mieszkania. Ogromnym pozytywem związanym z pożyczkami zabezpieczonymi nieruchomością jest to, że mogą być naprawdę dobrym krokiem w oddłużaniu klienta i są bardzo bezpieczne dla interesów strony inwestującej, co także wpływa na relacje między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.

Rodzaje pożyczek

Wśród pożyczek zabezpieczonych na nieruchomości można wyróżnić trzy zasadnicze rodzaje:

  1. Pożyczka pod hipotekę – instytucja udzielająca tego typu pożyczki wpisuje się do księgi wieczystej jako wierzyciel hipoteczny. W związku z czym w przypadku pojawienia się licytacji nieruchomości przez komornika ma on pierwszeństwo przed innymi wierzycielami osoby niewypełniającej warunków spłaty pożyczki.
  2. Pożyczka pod przewłaszczenie – tu pożyczkodawca staje się jednocześnie właścicielem domu czy mieszkania na czas trwania pożyczki. Gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się z obowiązku spłaty rat pożyczki pożyczkodawca może sprzedać nieruchomość w jak najlepszej cenie. Każda kwota, która jest nadwyżką w stosunku do pożyczki jest oddawana pożyczkobiorcy.
  3. Pożyczka pod umowę kupna – sprzedaży z prawem odkupu – nazywana również pożyczką lombardową. Dosyć kontrowersyjna forma pożyczki, w której osoba biorąca pożyczkę sprzedaje dom lub mieszkanie za jakąś cenę, ale przy tym zachowuje prawo do jej odkupienia za wyższą cenę, po jakimś określonym czasie. Gdy zaś nie skorzysta z takiej możliwości nieruchomość przechodzi do rąk pożyczkodawcy, który może z nią zrobić wszystko co tylko zechce. W opinii wielu prawników tego typu pożyczka jest nielegalna.

Na co zwracać uwagę?

Decydując się na pożyczkę pod nieruchomość należy przede wszystkim podejść do tego rozważnie i mieć pewność, że będzie się w stanie ją spłacić, wraz ze wszystkimi dodatkowymi kosztami, które koniecznie należy wcześniej dokładnie przeliczyć. Na dodatkowe koszty tego typu pożyczki składają się takie elementy jak odsetki, prowizje pośredników, opłaty notarialne itp. Ważne jest również sprawdzenie opinii o inwestorze, kancelarii notarialnej i wszelkich osób biorących udział w przedsięwzięciu.

Środki z pożyczki powinny być przeznaczone na wcześniej ustalony, konkretny cel, najlepiej przynoszący jakiś zysk w określonym czasie. Poleca się również posiadanie planu awaryjnego, który pomoże pożyczkobiorcy w rozwiązaniu jakichś niespotykanych problemów. Takim planem może być np. posiadanie alternatywnego inwestora czy też np. możliwości przedłużenia umowy spłaty pożyczki z obecnym pożyczkodawcą.