Place zabaw muszą być na bieżąco kontrolowane

Place zabaw są miejscami, które są stworzone z myślą o dzieciach. Na nich przebywają małe dzieci. Place zabaw muszą zapewnić rozrywkę naszym dzieciom, ale przede wszystkim powinna to być rozrywka bezpieczna.

Między innymi dlatego w Polsce prawo na właściciela placów zabaw nakłada obowiązek wykonywania przeglądów placów zabaw.

Jeśli chodzi o przeglądy placów zabaw, to na właścicielach spoczywa obowiązek przeprowadzenia, aż trzech okresowych przeglądów. Pierwszy rodzaj to przeglądy regularne. Nie mogą być przeprowadzone rzadziej, a niżeli raz na okres siedmiu dni. Celem jest zweryfikowanie wszelkich uszkodzeń na terenie placu zabaw. Wszelkie uszkodzenia mogą być efektem zaśmiecenia, wandalizmu czy też negatywnych efektów warunków atmosferycznych. Kontrole placów zabaw mają na celu rutynową kontrolę. sprawności wszystkich urządzeń. Kontrola musi być jak najbardziej szczegółowa. Musi być odnaleziona naprawdę każda możliwa usterka. Zarządca placu zabaw jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów. Należy mieć na uwadze, że okresowy przegląd placów zabaw jest bardzo ważną rzeczą, która chronić ma przede wszystkim dzieci. Wyróżnia się także funkcjonalną kontrolę. Przeprowadzana powinna być raz na miesiąc, góra raz na trzy miesiące. Zakresem swoim obejmuje wszelkie czynności, które są związane z rutynową kontrolą jak i także sprawdzenie stabilności oraz funkcjonalności wyposażenia placu zabaw. Chodzi przede wszystkim o weryfikowanie stanu poszczególnych urządzeń. Dodatkowo kontroli podlega nawierzchnia oraz stan ogrodzenia. Według normy obowiązujące kontrola musi być przeprowadzona przez zarządcę nieruchomości czy też przez samego właściciela. Każdego roku musi także odbywać się kontrola podstawowa. Celem jest ogólna ocena bezpieczeństwa i jego poziomu na placu zabaw. Podczas samej kontroli sprawdzany jest stan fundamentów, stan nawierzchni oraz stan zużycia wszelkich urządzeń. Sprzęt jest także weryfikowany pod kątem korozji.

Kontrola podstawowa coroczna placów zabaw powinna być wykonywana poprzez specjalistów, którzy posiadają wymagane uprawnienia jak i także są ubezpieczani od odpowiedzialności cywilnej. Wygląda to wszystko na skomplikowane, ale w gruncie rzeczy wcale takie nie jest.