Jak oszczędzać bez ryzyka?

Według statystyk tylko czterech na dziesięciu Polaków ma świadomość konieczności oszczędzania swoich pieniędzy. Każdego roku zwiększa się zaś liczba młodych osób, które generują pierwsze oszczędności. Największą świadomością na temat odkładania pieniędzy wykazują się obecnie Polacy w przedziale wiekowym 21-35 lat.

Jednocześnie, aż 70% z tych, którzy chcieliby rozpocząć rozsądne oszczędzanie, nie posiada wiedzy na temat dostępnych instrumentów, dzięki którym mogliby to realizować. Oszczędności odkładane są więc w gotówce albo na bankowych kontach osobistych. Coraz więcej osób jednak zakłada konta oszczędnościowe, spada zaś liczba otwieranych lokat w bankach. Tylko 20% oszczędnych nabywa jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

 

Ryzyko inwestycyjne bez tajemnic

To właśnie ryzyko utraty zgromadzonego kapitału jest największą przeszkodą przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu zgromadzonych oszczędności. Nie znając mechanizmu funkcjonowania podstawowych produktów banku, dzięki którym możliwe staje się pomnażanie swoich środków, Polacy nie korzystają z nich w wystarczającej ilości. Bojąc się utraty pieniędzy, po prostu nie inwestują. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze istnieje w ogóle możliwość straty kapitału.

 

  • Konto oszczędnościowe: Inwestor nigdy nie traci ulokowanych na nim środków. Istnieje tutaj jedynie ryzyko zyskania niższych odsetek, co wiąże się z mniejszym zarobkiem,
  • Lokata bankowa. „Zamrożenie” pieniędzy na lokacie nie powoduje ich utraty nawet w małej części. Inwestor ryzykuje jedynie zmianą oprocentowania i mniejszym zarobkiem,
  • Fundusze inwestycyjne. Inwestor rzeczywiście może stracić zainwestowane środki. W tym przypadku należy założyć portfel funduszy i nabywać jednostki uczestnictwa w różnych, dzięki czemu ryzyko utraty kapitału będzie minimalizowane.

 

Kiedy podjąć decyzję o inwestowaniu oszczędności?

Oszczędności środków pieniężnych powinien generować każdy zarabiający Polak. Nie każdy jednak ma taką możliwość. Nie każdy również może pozwolić sobie na inwestowanie zgromadzonych środków, a jeśli już to może wybierać tylko takie produkty banku, które nie są obarczone ryzykiem utraty kapitału. Należy zdać sobie jednak sprawę, że pomnażanie oszczędności na wysokim poziomie jest możliwe tylko przy akceptacji takiego ryzyka.

Inwestowanie oszczędności powinno być realizowane dopiero wtedy, gdy inwestor może pozwolić sobie na przeznaczenie określonej sumy gotówki i nie utraci przy tym płynności finansowej. Na inwestowanie nie powinny być też przeznaczane wszystkie oszczędności, zawsze warto pozostawić do dyspozycji tzw. poduszkę finansowego bezpieczeństwa (na przykład na nieprzewidziane wydatki).

 

W co inwestować?

Okazuje się, że nawet fundusze inwestycyjne dla początkujących inwestorów mogą być dobrym sposobem na pomnażanie swoich oszczędności. Najlepiej sprawdza się metoda małych kroków – to inwestowanie  niewielkich kwot, ale regularnie. Jednostkę uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym można nabyć już za 50 złotych.

Konto oszczędnościowe można otworzyć bezpłatnie, a banki nie mają restrykcyjnych wymagań odnośnie do  wniesionego kapitału – nierzadko może być to nawet jeden grosz. Wybierając lokatę bankową, istnieje możliwość „zamrożenia” kapitału w wysokości nawet 200 złotych.