Ocena bezpieczeństwa kosmetyku – nowe przepisy

Stale rozwijający się przemysł kosmetyczny dostarcza swoim klientom wiele nowych i ciekawych rozwiązań stosowanych w pielęgnacji i regeneracji ciała. Jednak czy warto zaufać wszystkim producentom? Jak ocenić bezpieczeństwo preparatu? Czy polskie prawo reguluje kwestie bezpieczeństwa podczas użytkowania kosmetyków?
Bezpieczeństwo kosmetyków.
Ocena bezpieczeństwa kosmetyku, to specjalnie sporządzony dokument, który określa wymogi i warunki dopuszczenia kosmetyku do sprzedaży. i użytkowania. Tylko te preparaty, które przeszły pozytywną analizę bezpieczeństwa mogą być wprowadzone w obrót dla klientów. Celem tego dokumentu jest uproszczenie i ujednolicenie zasad dotyczących oceny i analizy kosmetyków.

Ocena bezpieczeństwa kosmetyku dotyczy przede wszystkim:

  • ilościowego i jakościowego składu produktu,
  • właściwości fizycznych i chemicznych substancji,
  • jakości mikrobiologicznej,
  • zanieczyszczeń i ilości śladowych pozostałych substratów,
  • zastosowanie,
  • wynikające z użytkowania skutki uboczne,
  • profil toksykologiczny, itp.

Nowelizacja zasad dotyczących oceny bezpieczeństwa kosmetyku.
Ocena bezpieczeństwa kosmetyku została poddana nowelizacji. Nie zmienia się ona znacząco, jednak zostaje zastosowanych kilka poprawek. Jakie zmiany wprowadza ustawa?
– ujednolicenie etykiet i oznakowani dotyczących składu kosmetyków,
– zwiększenie kar finansowych za niedopełnienie obowiązków i formalności,
– zaostrzenie kontroli nad produkcją,
– wprowadzenie do definicji produktów kosmetycznych terminów takich jak: indeksacja kar, rejestrowanie zakładów czy wprowadzenie obowiązkowego języka,
– wprowadzenie rejestru o przypadkach, u których wystąpiły znaczne i widoczne skutki uboczne po zastosowaniu danego kosmetyku.
Wszelkie zmiany i bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące oceny bezpieczeństwa kosmetyku zapewnią jeszcze większy komfort i wygodę podczas wyboru i użytkowania preparatów kosmetycznych.

Dodaj komentarz