OC samochodu a doświadczenie i wiek kierowcy – dowiedz się, kto może liczyć na zniżki

Ostatnio dużo się mówi na temat wzrostu cen OC samochodu, zwłaszcza dla kierowców z niewielkim stażem. Z kolei w przypadku doświadczonych osób, które prowadzą auto od lat, ubezpieczenie okaże się znacznie tańsze. Sprawdzimy, kto może liczyć na zniżki w OC i w jaki sposób są one ustalane.

Brak jednolitego systemu

 

OC samochodu należy do ubezpieczeń obowiązkowych, dlatego też jego warunki nie są ustalane indywidualnie pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a klientem – zostały uregulowane ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustalanie wysokości składki leży już jednak po stronie ubezpieczycieli – każdy z nich ma własny system wyliczania i choć w  systemach tych widać pewne podobieństwa, to jednak różnice w ofertach mogą być duże. System naliczania zniżek nazywany jest w ubezpieczeniowym języku „bonus/malus” – warto zapamiętać to pojęcie, bo dzięki niemu łatwiej zrozumiemy agenta tłumaczącego nam zawiłości metody wykorzystywanej przez daną firmę.

 

Zniżka za bezszkodową jazdę

 

U większości ubezpieczycieli standardem jest przyznawanie 10% zniżki za każdy rok bezszkodowej jazdy, przy czym maksymalna zniżka zazwyczaj wynosi 60%. Na rynku możemy jednak znaleźć również firmy, w których zniżka sięga 70 a nawet 80%. Różnice są spore – u jednego ubezpieczyciela, aby osiągnąć 60% zniżki, musimy jeździć bezszkodowo nawet 8 lat, w innych firmach tylko 3 lata.

 

Wiek kierowcy

 

Statystyki jasno pokazują, że młodzi kierowcy powodują znacznie więcej wypadków, nic więc dziwnego, że ubezpieczyciele ufają im znacznie mniej. We wszystkich działających na terenie Polski firmach ubezpieczeniowych kierowca poniżej 26 roku życia otrzyma na samym starcie znaczną zwyżkę (jej konkretna wysokość zależy już od wybranego ubezpieczyciela), a wiele firm podnosi granicę wieku nawet do 28 lat. Część firm wprowadziła jednolitą zwyżkę dla wszystkich kierowców poniżej ustalonego wieku, część zdecydowała się ją zróżnicować (zwyżka dla dwudziestolatka jest wówczas większa niż dla dwudziestoczterolatka).

 

Inne okoliczności

 

Składka za OC samochodu jest obniżana kierowcom, którym minął już pewien czas od zdanego egzaminu na prawo jazdy. Średnią granicą ustalaną przez ubezpieczycieli są tu 3 lata – konkretny rozmiar zniżki jest narzucany indywidualnie przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Co ważne – na zniżki mogą też liczyć osoby, które założyły rodziny i mają dzieci – statystyki potwierdzają, że tacy kierowcy mają znacznie mniejszą tendencję do uczestniczenia w wypadkach i w związku z tym ubezpieczyciele patrzą na nich przychylnym okiem. Warto również śledzić na bieżąco oferty pojawiające się na rynku – czasami pojawiają się specjalne zniżki i promocje, np. 10% dla wszystkich, którzy zawrą umowę ubezpieczeniową w okresie od stycznia do marca.