Netrix – doradztwo biznesowe

business-561388_1280Współczesny świat stawia przed przedsiębiorcą coraz więcej wyzwań. Mechanizmy rynkowe zmuszają go do ciągłej rywalizacji z innymi graczami. Dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii informacyjnych, metod zarządzania oraz marketingu może on wprawdzie sięgać po coraz to nowe biznesowe instrumenty, które z pewnością okażą się pomocne w jego działalności i pozwolą umocnić pozycję rynkową, ale efektywne użycie tych narzędzi nie jest proste. Przedsiębiorąca może starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, lecz aby je uzyskać, winien spełnić szereg warunków, które nie wszystkim są przecież znane. Czy jest ktoś, do kogo może on zwrócić się z prośbą o pomoc?

Szukając pomocy można zwrócić się do firmy konsultingowej. Jedną z nich jest Netrix. Doradztwo biznesowe, Netrix świadczy je już od 6 lat, to szeroka gama usług, które pozwalają zbilansować finanse firmy, usprawnić zarządzanie nią lub pomóc we wdrożeniu nowych technologii teleinformacyjnych. Poniżej przedstawione zostaną niektóre z oferowanych przez Netrix usługi.

Doradcom można zlecić przeprowadzenie audytu innowacyjnego. Audyt pozwoli ustalić pozycję rynkową firmy należącej do usługobiorcy, ocenić, czy potrzebuje ona nowej metody marketingowej lub struktury organizacyjnej. Współpraca kończy się w momencie złożenia na ręce zlecającego raportu wskazującego konkretne kroki, które powinien on podjąć, aby wdrożyć pożądane innowacje.

Inną z usług, jakie oferuje Netrix, jest optymalizacja finansowa firmy. Jej celem jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wydajniejsze zarządzanie  jego finansami. Konsultanci przyglądają się m. in. wydatkom związanym z marketingiem, obsługą teleinformacyjną czy podatkami. Następnie podpowiadają jak ograniczyć koszty z nimi związane oraz pomagają wdrożyć zaproponowane rozwiązania.

Netrix podejmie się także analizy funkcjonowania systemów IT. Dążyć przy tym będzie do stworzenia nowych rozwiązań informatycznych, które pozwolą zlecającemu wykorzystywać zasoby informatyczne w sposób optymalny oraz zaspokoją wszystkie bieżące oraz przyszłe potrzeby dynamicznie rozwijającego się systemu informatycznego firmy.

Lubelska firma oferuje także pomoc w pozyskiwaniu dotacji z  funduszy Unii Europejskiej. Na życzenie klienta sporządzi ona dokumentację niezbędną dla (potencjalnego) beneficjenta. Pomoc obejmuje przygotowanie wniosków, biznesplanów oraz studiów wykonywalności. Dzięki takim firmom jak Netrix, przedsiębiorcy mogą czuć się na rynku pewniej.