Na czym polegają programy Au Pair?

pretty womanChcąc podróżować po świecie i zwiedzać ciekawe miejsca, trzeba niestety posiadać pewne środki finansowe. Młodzi ludzie – uczniowie szkół średnich oraz studenci, najczęściej nie są w stanie pozwolić sobie na tak duży wydatek. Mogą jednak spełnić swoje marzenie o podróżowaniu uczestnicząc w programach Au Pair, łączących pracę z nauką i zwiedzaniem. Na czym to właściwie polega?

Podstawy programu

Program Au Pair ma wieloletnią historię, której korzenie sięgają Francji z lat 60-tych ubiegłego stulecia. Wtedy to francuskie rodziny zaczęły zatrudniać do pracy ze swoimi dziećmi młode opiekunki z Anglii, nazywane Au Pair. Określenie to oznacza w dosłownym tłumaczeniu z języka francuskiego „do pary”. Wykorzystywane jest w stosunku do młodych osób, które pełnią w rodzinie rolę opiekunki dla dzieci. Zwykle jest to cudzoziemka, która w zamian za pracę opiekunki ma możliwość poznawania języka obcego, codziennego życia i kultury danego kraju oraz mieszkania wraz z rodziną bez dodatkowych kosztów. Często rodziny zatrudniające Au Pair płacą niewielkie kwoty opiekunkom, tzw. kieszonkowe. Są to sumy rzędu 300-500 euro miesięcznie w Europie, a około 800 dolarów w przypadku Stanów Zjednoczonych.

Obecnie zasady zatrudniania takich opiekunek w Europie reguluje uchwalona przez Radę Europy w 1968 roku konwencja nr 68 „European Agrement on Au Pair Placement”.

Według definicji zaczerpniętej z tej oto konwencji, Au Pair to wyjazdy będący pośrednią formą pomiędzy pobytem studenckim, a wyjazdem do pracy. Konwencja reguluje wszelkie zasady formalne zatrudniania i wynagradzania opiekunek korzystających z Au Pair.

Organizacja wyjazdu

Na całym świecie programy Au Pair są bardzo popularne. Organizują je legalnie biura pośrednictwa, na podstawie kontraktów z rodzinami. Każdy kraj posiada odrębne przepisy, które szczegółowo regulują zasady pobytu. Od lat młodych ludzi do Ameryki wysyła program „Au Pair in America”, który rozpoczął swoje funkcjonowanie w 1986 roku, kiedy to za zgodą władz amerykańskich dwie fundacje: American Institute for Foreign Study (AIFS) oraz The Experiment in International Living (EIL) zainicjowały nowy rodzaj wymiany edukacyjnej. Program jest szansą na odkrycie Stanów Zjednoczonych podczas rocznego pobytu u jednej z amerykańskich rodzin.  Młoda osoba staje się na 12 miesięcy równoprawnym członkiem amerykańskiej rodziny. Pomaga w opiece nad dziećmi, otrzymując wyżywienie, zakwaterowanie i cotygodniowe kieszonkowe, a nawet płatny urlop i dużo czasu wolnego.