Kto może uczyć języka angielskiego w przedszkolu?

Dzieci objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym muszą mieć w programie nauczania język angielski lub inny język nowożytny. Ale nauczyciel przedszkolaków, stawiających dopiero pierwsze kroki z językiem angielskim, nie musi posiadać certyfikatu MEN.

Zabawa w angielski

Liczbę godzin zajęć z języka angielskiego każde przedszkole ustala samodzielnie. Podstawa programowa dla przedszkoli nie narzuca ani tygodniowej, ani rocznej liczby godzin, które są potrzebne do jej zrealizowania. Zasada jest taka, że wszystkie lekcje i zajęcia, na które uczęszczają przedszkolaki, mogą zajmować najwyżej 1/5 czasu przebywania dzieci w placówce. Ponieważ godzin nauczania języka anielskiego jest niewiele, a poziom językowy ze względu na wiek dzieci – bardzo niski, to w zwykłym przedszkolu wystarczy, by jeden z nauczycieli wychowania przedszkolnego miał certyfikat potwierdzający znajomość języka.

Nauczać języka obcego w przedszkolu (chodzi zarówno o zwykłe przedszkole jak i przedszkole językowe) mogą absolwenci studiów na kierunku filologia lub w specjalności danego języka obcego posiadający przygotowanie pedagogiczne, absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych. Co więcej, do 2020 roku każdy nauczyciel przedszkolny będzie musiał posiadać odpowiednie kwalifikacje do nauki języka. Jak widać, wymagania nie są tutaj wygórowane.

A co z przedszkolami językowymi?

Przedszkole językowe to niezwykłe miejsce. Dzieci mają tu stały, codzienny kontakt z językiem obcym. Nie tylko uczą się go na wydzielonych lekcjach, ale także posługują się nim w rozmowach z nauczycielkami i sobą nawzajem, bawią się w nim, czytają książeczki. Po angielsku są nawet gazetki ścienne i napisy. Siłą rzeczy, kadra nauczycielska w takim przedszkolu musi być dużo staranniej wybrana. Do prowadzenia  całodniowych zajęć w języku angielskim nie wystarczy certyfikat FCE z oceną B, jak to ma miejsce w przypadku placówek publicznych. Nauczyciel w takiej placówce musi potrafić prowadzić po angielsku wszystkie zajęcia, także te z czytania czy plastyki. To wymaga już zdecydowanie wyższego poziomu znajomości języka. Do pracy w przedszkolu językowym rekrutuje się anglistów lub absolwentów lingwistyki stosowanej. Poszukiwani są także native speakerzy, czyli osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym. Jedną z placówek współpracującą z native speakerem jest Przedszkole językowe Konstancin. Mimo że wymagania ministerialne są dla wszystkich takie same, przedszkole językowe ze względu na swój wyjątkowy charakter ma zupełnie inne wymagania odnośnie pracowników.