Jaki zasiłek przysługuje ci, jeżeli przebywasz na urlopach związanych z rodzicielstwem?

Mother holding daughter outdoors smilingPracownicy przebywający na urlopach związanych z wychowywaniem dziecka mogą liczyć, że nie zostaną bez środków do życia. Jakie zasiłki są dostępne dla zatrudnionych?

Na wsparcie finansowe mogą liczyć ci pracownicy, którzy świadczą pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Od ogólnej zasady mówiącej, że pracownikowi przysługuje zasiłek w czasie przebywania na jednym z urlopów pozwalających na opiekowanie się dzieckiem, odstępstwem jest urlop wychowawczy, który jest urlopem bezpłatnym. Jeżeli zamierzasz korzystać z przysługujących ci urlopów związanych z macierzyństwem, to sprawdź, na co możesz liczyć i kiedy możesz ubiegać się o poszczególne zasiłki.

Ubezpieczenie jest niezbędne

Wypłata zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od tego, czy byłaś objęta ubezpieczeniem na wypadek choroby i macierzyństwa. Ubezpieczenie takie mógł za ciebie odprowadzać pracodawca, mogłaś również opłacać je sama. W drugim przypadku mowa choćby o pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło) czy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wspomniany zasiłek macierzyński pracownik może pobierać w trakcie przebywania m.in. na urlopie:

  • macierzyńskim,
  • dodatkowym urlopie macierzyńskim,
  • rodzicielskim,
  • ojcowskim.

Prawo do zasiłku będą miały również takie osoby, które zdecydowały się na przyjęcie dziecka na wychowanie.

Ile wynoszą zasiłki?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od wielu czynników, a jednym z nich jest długość przebywania na urlopach związanych z macierzyństwem. Zasadniczo przez pierwsze pół roku przebywania z dzieckiem i sprawowania nad nim osobistej opieki, możesz liczyć na 100% zasiłku. Przez kolejne pół roku masz zaś prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 60%.

Alternatywnym rozwiązaniem jest możliwość skorzystania przez ciebie z zasiłku w wysokości 80%. W takim przypadku możesz liczyć na to, że zasiłek w tej wysokości będziesz otrzymywała przez cały rok kalendarzowy – radzi specjalista z portalu Praca Ruda Śląska.

Jeszcze inaczej rozwiązano sytuację, gdy decydujesz się skorzystać wyłącznie z urlopu macierzyńskiego – podstawowego i dodatkowego, rezygnując tym samym z urlopu rodzicielskiego. Wówczas zostanie ci wypłacony zasiłek macierzyński w wysokości 100%.

Gdy zamierzasz wrócić do pracy szybciej

Jeżeli względy ekonomiczne nie pozwalają ci spędzić z dzieckiem więcej czasu i zamierzasz wrócić do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i tym samym rezygnujesz z zasiłku za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, to możesz liczyć na to, że otrzymasz wyrównanie do pobranego zasiłku. Wyrównanie to zostaje dokonane jednorazowo.

Jeżeli po skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego myślisz o tym, by wrócić do pracy, to powinnaś pamiętać, że zasadniczo powinnaś powrócić na to stanowisko, które zajmowałaś przed porodem. Gdy nie jest to możliwe, pracodawca powinien zaproponować ci takie miejsce pracy, które będzie odpowiadało twoim umiejętnościom i doświadczeniu. Wynagrodzenie na nowym stanowisku pracy nie powinno być niższe, niż to, które otrzymywałaś do tej pory.

praca-ruda-slaska

Artykuł został przygotowany przy współpracy z portalem praca-ruda.pl