Jak zdobyć pozwolenie na broń w celach sportowych?

Glock, Kobieta strzela na strzelnicy. Kobieta bierze lekcje strzelania z broni krtkiej na strzelnicy sportowejLegalna broń to w Polsce bardzo kontrowersyjny temat. Zdania na temat dostępności broni palnej są podzielone. Nie każdy może zdobyć pozwolenie na broń, ponieważ trzeba spełnić pewne wymagania. Czy uzyskanie licencji na broń sportową jest łatwiejsze?

Aby pozyskać zezwolenie na broń sportową, trzeba przejść przez kilka etapów: pokonać trochę formalności i wydać nieco pieniędzy. Od czego zacząć?

Członkostwo w sportowym klubie strzeleckim

Zapisanie się do klubu kosztuje, ale jest niezbędne do uzyskania zezwolenia. Kluby same ustalają kwotę, ale może ona się wahać nawet od 100 do 500 złotych. W niektórych z nich trzeba jeszcze odbyć cykl szkoleń kandydackich, które wiążą się z dodatkowymi opłatami. Klub strzelecki znajdziesz w niemal każdym większym mieście, czasem jest ich nawet kilka – zanim zapiszesz się do konkretnego, sprawdź więcej możliwości i wybierz najlepszą dla siebie.

Uzyskanie patentu strzeleckiego

W tym celu należy zdać egzamin, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kosztuje 400 złotych. Patent strzelecki to dokument potwierdzający opanowanie podstawowych umiejętności posługiwania się bronią. Wydawany jest w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa.

Do czego uprawnia patent strzelecki?

 • strzelectwo w dyscyplinie, w której został wydany,

 • ubieganie się o wydanie licencji zawodniczej PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym,

 • ubieganie się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa,

 • ubieganie się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych.

Aby uzyskać patent strzelecki, należy spełnić kilka warunków. Wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat, przynależeć do klubu zrzeszonego w PZSS od co najmniej 3 miesięcy, złożyć wniosek o nadanie patentu oraz zdać egzamin.

Egzamin na patent strzelecki

Część teoretyczna ma formę testu składającego się z 10 pytań. Zdający musi znać prawo użycia broni, czyli przepisy ustawy o broni i amunicji, zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową, budowę, zasady działania i dane techniczne broni sportowej oraz znać przepisy kodeksu karnego. Część praktyczna egzaminu odbywa się na strzelnicy i obejmuje m.in. sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy, umiejętności posługiwania się bronią oraz sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni.

Wystąpienie o licencję PZSS

Licencja wydawana jest na okres 1 roku kalendarzowego i należy ją odnawiać. Koszty wydania licencji to: 50 zł na konto PZSS za wydanie licencji oraz 25 zł na konto regionalnego PZSS jako opłata administracyjna. Co ważne – do utrzymania licencji trzeba wyrobić tzw. starty w zawodach (4 dla dyscypliny wiodącej oraz po 2 w pozostałych dyscyplinach). Następnie musisz zdobyć zaświadczenie o członkostwie w klubie sportowym, wydawane przez konkretny klub.

Zaświadczenie lekarskie

Zorientuj się w swoim klubie, który lekarz jest polecany – często członkowie konkretnego klubu mają zniżki na badania. Koszt badań bez zniżek to około 300-400 złotych. Zaświadczenie od lekarza sportowego i psychologa jest ważne tylko 3 miesiące, więc jeśli w tym czasie nie złożysz wniosku, dokumenty tracą ważność i badania musisz powtórzyć.

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń

Wniosek musi być napisany jasno i czytelnie, zawierać uzasadnienie: dlaczego chcemy posiadać broń, jaką ilość, do czego będzie wykorzystywana. Należy przedstawić ważną przyczynę posiadania broni – może to być udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu strzeleckim, posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz licencji. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do wniosku to:

 • kopia patentu strzeleckiego (z oryginałem do wglądu),

 • kopia licencji z oryginałem do wglądu,

 • oryginał zaświadczenia przynależności do klubu strzeleckiego,

 • oryginał zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego,

 • oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta,

 • dwa zdjęcia (3 cm x 4 cm)

 • wykaz startów wydany przez kluby sportowe.

Dokumenty złóż w Wydziale Postępowań Administracyjnych. Na decyzję czeka się zwykle 1-2 miesiące.