Jak zaciągnąć kredyt na samochód?

Kredy na samochód to jeden z kredytów celowych. Jego zaciągnięcie pozwala kredytobiorcy sfinansować zakup pojazdu mechanicznego. Okazuje się, że to jedna z najlepszych opcji dla tych, którzy cieszą się zdanym egzaminem na prawo jazdy, ale nie mają środków na własne auto. Kredyt samochodowy mogą zaciągać także firmy, inwestując tym samym w rozwój swojej floty.

Kredyt samochodowy – podstawy

Kredyt na samochód to zobowiązanie na konkretny cel. W tym przypadku zabezpieczeniem staje się nabywany za pożyczone środki pojazd. Kredytobiorca musi mieć świadomość, że środki pochodzące z takiego kredytu nie mogą zostać przeznaczone na inny cel – bank dokładnie to sprawdzi. Co więcej, bardzo często pieniądze z takiego zobowiązania nie trafiają wcale na konto osoby, która go zaciąga, ale od razu na rachunek podmiotu sprzedającego.

Warto wiedzieć, że kredyt samochodowy jest produktem na tyle elastycznym, że kredytobiorca może negocjować nie tylko warunki spłaty powstałej należności. Istnieje w tym przypadku również dowolność przy wyborze pojazdu. Ten kredyt celowy może finansować auto używane, jak i nowe, pojazdy, takie jak motocykle, busy, mini autobusy, traktory, a nawet pojazdy wodne – motorówki czy jachty.

 

Niezbędne dokumenty

Fakt, że kredyt samochodowy jest łatwiejszy w uzyskaniu, bo posiada od razu wartościowe zabezpieczenie, nie zmienia tego, że przyszły kredytobiorca musi wykazywać odpowiednią zdolność kredytową. Bank musi dokonać analizy, czy zaciągnięte zobowiązanie będzie spłacane.

W tym celu analityk musi otrzymać zaświadczenie o zarobkach (wypełnione przez pracodawcę) w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zlecenie albo o dzieło. Jeśli o kredyt na samochód stara się osoba prowadząca działalność gospodarczą, niezbędny będzie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i Urzędzie Skarbowym oraz poświadczenie wysokości generowanych dochodów – to PIT albo skrócona książka przychodów i rozchodów.

Zabezpieczenie dla banku

Kredyt celowy tego rodzaju jest przyznawany na dużo bardziej korzystnych warunkach, bo cel zaciągania takiego zobowiązania jest dodatkowym zabezpieczeniem dla banku. Samochód czy inny pojazd staje się własnością kredytobiorcy, ale w przypadku, kiedy należność nie będzie spłacana, bank ma prawo go przejąć.

Co więcej, bank dokładnie sprawdzi, na co konkretnie zostały przeznaczone pożyczone środki. Od kredytobiorcy wymaga przedstawienia dowodu zakupu pojazdu  faktury, rachunku czy umowy kupna-sprzedaży.

Główne zalety kredytu samochodowego

Kredyt samochodowy to najczęściej wybierane źródło dodatkowego wsparcia w celu nabycia auta. Ten produkt banku bardzo często porównuje się do leasingu. Okazuje się jednak, że te dwa sposoby finansowania znacznie się od siebie różnią.

Zaciągając kredyt samochodowy, kredytobiorca może liczyć na korzystniejsze warunki i niższe raty. Jest to kredyt elastyczny – to klient decyduje o okresie trwania umowy czy dodatkowych bonusach, jakie chce uzyskać. Banki zapewniają na przykład dłuższą gwarancję, darmowy serwis czy lepsze ubezpieczenie. Ogromną zaletą jest też to, że kredytobiorca staje się od razu właścicielem pojazdu i może nim swobodnie dysponować, w tym użyczać albo sprzedać. W przypadku leasingu pojazd aż do wykupu jest własnością firmy leasingowej.