Jak wspomóc planowanie produkcji? 5 przydatnych rozwiązań

autos-214033_1280Produkcja, czy to prostych elementów, czy złożonych urządzeń, wymaga starannego planowania już ze samej swej istoty. Ważna jest przecież kolejność procesów technologicznych, ich odpowiednia synchronizacja w czasie, uzgodnienie pracy wielu osób czy zaplanowanie dostaw surowców oraz materiałów. I to właśnie w doskonaleniu tych elementów tkwi filozofia nowoczesnego planowania produkcji – w optymalnym wykorzystaniu wszystkich zasobów stojących w dyspozycji przedsiębiorstwa.

Sama produkcja jest tylko jednym z elementów funkcjonowania firm z branży przetwórstwa przemysłowego. Aby przedsiębiorstwo funkcjonowało sprawnie – spełniało cel swego istnienia, czyli osiągało najwyższy możliwy zysk – niezbędne jest planowanie produkcji oraz optymalizacja każdego obszaru jego działania. Plus ewentualnie mały dodatek, pozwalający z problemem optymalizacji skutecznie się zmierzyć.

Po pierwsze: Optymalizacja produkcji

Operacje technologiczne muszą być wykonywane w odpowiedniej kolejności, we właściwym czasie, przy wykorzystaniu możliwie najmniejszej ilości energii, materiałów i surowców, praktycznie bez odpadów materiałowych. Z tym zagadnieniem muszą się zmierzyć inżynierowie zarządzania produkcją, technolodzy, projektanci. Ale też menedżerowie średniego szczebla – kierownicy produkcji, mistrzowie, a także sami pracownicy. Optymalizacja produkcji wymaga współpracy ich wszystkich, przy zachowaniu sprawnego przepływu informacji.

Po drugie: Optymalizacja pracy magazynu

Od sprawnej pracy magazynu zależy wprost cały blok produkcji. Wszystkie materiały i surowce niezbędne do produkcji nie mogą być przechowywane za długo – generuje to bowiem niepotrzebne koszty. Muszą trafiać także na czas, bez żadnych opóźnień. A samo przechowywanie materiałów powinno umożliwiać ich łatwe identyfikowanie i wyszukiwanie. Sprawnie funkcjonujący magazyn ma więc w firmie produkcyjnej znaczenie kluczowe.

Po trzecie: Optymalizacja zasobów ludzkich

Maksymalne wykorzystanie umiejętności, kompetencji i czasu pracowników przekłada się wprost na ich wydajność liczoną wprost setkami i tysiącami złotych wypracowanego przez nich zysku. Wykwalifikowany pracownik zaś kosztuje, i to niekiedy sporo – tym ważniejsze jest efektywne wykorzystanie jego czasu pracy. To właśnie skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi jest jednym z ważnych elementów na drodze poprawienia skuteczności działania firmy.

Po czwarte: Optymalizacja finansów

Finanse. Zarządzający firmowymi finansami muszą stać twardo na ziemi. Sprawne zarządzanie przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie jest jak krwiobieg – jeśli finanse kuleją, wówczas choruje cała firma. To właśnie analiza finansowa pozwala precyzyjnie ocenić koszty działania, produkcji, w tym koszty całościowe. Znajomość tych danych to fundament planowania produkcji.

Po piąte: Świeże spojrzenie

I wreszcie – last but not least – czasami warto pozwolić na „rzucenie oka” na firmę komuś z zewnątrz, kto wniesie wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania oraz świeże spojrzenie na różne aspekty jej działalności. Często to bowiem zwykła rutyna oraz przyzwyczajenie blokują wszelkie zmiany, pozwalające na uzyskanie większej wydajności. W wielokroć powtarzane „nie da się” mogą uwierzyć i pracownicy i menedżerowie, a dopiero świeże i pozbawione garba negatywnych doświadczeń spojrzenie specjalistów z zewnątrz może taką niemoc „odczarować”