Jak ubiegać się o alimenty na dziecko?

baby-165067_640Na rodzicach dziecka spoczywa obowiązek utrzymania i wychowania syna lub córki. Powinni zapewnić swojej pociesze godne warunki życiowe. Nie zawsze jednak rodzice wychowują dziecko wspólnie. Często to na matkę spada odpowiedzialność, a ojciec musi płacić alimenty. Jak ubiegać się o takie świadczenie?

Polubowne załatwienie sprawy

Najlepiej by było, gdyby to rodzice pomiędzy sobą, bez włączania w to sądu, ustalili, kiedy spotykają się z dzieckiem, u kogo ono mieszka i jakie alimenty będzie płacił drugi rodzic na dziecko. Jeśli jednak jest problem i nie można dojść do kompromisu, trzeba skierować sprawę do sądu rodzinnego.

Pierwszym krokiem będzie napisanie wniosku do sądu i  zgromadzenie odpowiednich dokumentów.  Stworzenie wniosku nie wymaga szerokiej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego. W piśmie należy zawrzeć takie informacje jak dane powoda, czyli osoby występującej o alimenty, dane dziecka, na które będą płacone alimenty oraz imiona, nazwisko i adres osoby pozwanej. Wniosek można napisać odręcznie albo na komputerze i wysłać listem poleconym czy zanieść osobiście do najbliższego sądu rejonowego, do wydziału rodzinnego i nieletnich. We wniosku trzeba także oznaczyć, o jaką kwotę się ubiegamy, kiedy ma ona być wypłacana i w jaki sposób. 

Można także poprosić we wniosku o alimenty o wydanie wyroku zaocznego, w przypadku niestawienia się pozwanego na rozprawę i o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Wniosek musi mieć odpowiedni motyw, w postaci opisu sytuacji rodzinnej czy innych okoliczności uzasadniających wniosek o alimenty. W Szczecinie można skorzystać z pomocy Kancelarii Sienkiewicz przy tworzeniu takiego pisma sądowego. Eksperci z kancelarii podpowiedzą nam, co właściwie napisać we wniosku o alimenty, aby jego treść była zwięzła, rzeczowa i obiektywna dla sądu.

Co dalej?

Po wpłynięciu do sądu wniosku o alimenty, zostanie wyznaczona rozprawa – zwykle w kilkutygodniowym odstępie czasowym. Okres oczekiwania zależy od ilości spraw, jakie dany sąd ma do rozpatrzenia. W sądzie na wyznaczonej sprawie muszą stawić się pozwani i powody, a jeśli tak się nie stanie, to jedna ze stron może zostać obciążona kosztami sądowymi. Sąd wymaga, aby strony przestawiły zaświadczenia i dokumenty, które jednoznacznie potwierdzą ich sytuację rodzinną. Na rozprawę trzeba zabrać, jak przypomina kancelaria adwokacka ze Szczecina – Kancelaria Sienkiewicz, dowód osobisty, oryginał skróconego aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie z US o wysokości zarobków, zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, jeśli dotyczy pozwanego. Powód może przygotować dokumenty poświadczające ilość oraz wysokość wydatków na dziecko.

One thought on “Jak ubiegać się o alimenty na dziecko?”

  1. Mini says:

    Moja znajoma będzie przez to przechodzić, ma tylko jeden mały problem: ojciec jest prawnikiem :/

Comments are closed.