Jak nabyć spadek?

clause-684509_640W sprawach z zakresu prawa spadkowego istnieje wiele zawiłości, których samodzielne rozwikłanie bywa kłopotliwe. W kwestiach trudnych najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty, który między innymi odpowie klientowi – jak nabyć spadek?

Poświadczenie prawa do spadku

Nabycie spadku można poświadczyć w sądzie, lub niekiedy nawet w kancelarii notarialnej. Należy złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, a wnioskodawcą będzie spadkobierca, ale nie tylko – także jego następca prawny oraz wierzyciele spadkodawcy lub spadkobierców. Uczestnikami postępowania spadkowego będzie każdy zainteresowany w sprawie.

Wniosek kieruje się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Należy do niego dołączyć załączniki, w tym odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, akt zgonu spadkodawcy oraz ewentualny akt małżeństwa spadkodawcy. Ogólnie koszty nie są tutaj wysokie. Jak sugeruje adwokat Buczak, który prowadził wiele spraw spadkowych swoich klientów, opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł.

Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy spadkobiercy są znani i złożyli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Odrzucenie lub przyjęcie spadku

Spadek można przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, przyjąć w całości lub w całości odrzucić, co w niektórych przypadkach okazuje się najlepszą alternatywą – dodaje adwokat Buczak.  Oświadczenie o tym, jakie stanowisko przyjmuje się w tej sprawie składa się przed notariuszem, albo w sądzie rejonowym, w którego okręgu jest miejsce zamieszkania lub znajduje się miejsce pobytu składającego oświadczenie.

Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy. Są na nią wzywane wszystkie osoby, które mogą być spadkobiercami ustawowymi oraz osoby wskazane w testamencie.

Poświadczenia dziedziczenia można dokonać u notariusza, jeśli są przy tym obecni wszyscy spadkobiercy i jednocześnie są oni zgodni co do podziału spadku. Notariusz nie poświadczy nabycia spadku lub jego odrzucenia, jeśli w stosunku do niego został już sporządzony wcześniej akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Nie może tego zrobić, także i wówczas, gdy przy sporządzaniu protokołu dziedziczenia ujawnione zostaną okoliczności wskazujące na fakt, że przy jego przygotowaniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą być spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi albo istnieją lub istniały nieogłoszone lub nieotwarte testamenty. To tylko jedne z wielu sytuacji, kiedy notariusz nie poświadczy nabycia lub odrzucenia spadku.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj adwokata w Gnieźnie Buczak.