Gryzonie przenoszą różne niebezpieczne choroby!

myszyDeratyzacja to zwalczanie szkodliwych gryzoni. Są one problemem nie tylko dlatego, że powodują straty magazynowanej żywności, ale także dlatego, że doprowadzają do znacznych zanieczyszczeń, niszczą wyposażenie i elementy konstrukcji budynków.

Deratyzacja to zwalczanie szkodliwych gryzoni. Są one problemem nie tylko dlatego, że powodują straty magazynowanej żywności, ale także dlatego, że doprowadzają do znacznych zanieczyszczeń, niszczą wyposażenie i elementy konstrukcji budynków. Często są przyczyną zniszczonych przewodów elektrycznych i systemów wodociągowych. Na tym szkody dokonywane przez gryzonie się nie kończą. Część z nich, ze szczurami na czele, doprowadza także do szerzenia się niektórych chorób, w tym dżumy, włośnicy, leptospirozy i salmonellozy. Deratyzację przeprowadza się zarówno w pojedynczych budynkach i pomieszczeniach, jak i ich otoczeniach, kompleksach budynków, a nawet całych miastach czy osiedlach mieszkalnych. Najczęściej jej wprowadzenie wiąże się ze stosowaniem w późniejszym okresie środków zapobiegawczych. Stały monitoring dotyczący ewentualnej obecności gryzoni stosuje się szczególnie w miejscach przechowywania żywności: spiżarniach, silosach i zakładach przemysłu spożywczego.

 

Deratyzacja może być przeprowadzana za pomocą środków fizycznych, chemicznych lub biologicznych. Do najczęściej stosowanych sposobów zalicza się zatruty pokarm lub pułapki. Przez środki chemiczne zwalczania gryzoni rozumie się rozmieszczanie specjalnych preparatów w tak zwanych karmnikach deratyzacyjnych. Są one tak zaprojektowane, by nie mogło dojść do samowolnego ich przeniesienia (powinny być odpowiednio umocowane i zabezpieczone) oraz by nie miały do nich dostępu inne zwierzęta (na przykład zwierzęta domowe, takie jak psy). Metody mechaniczne polegają na stosowaniu pułapek, które albo mają na celu złapanie żywcem zwierzęcia albo jego zabicie. Pułapki działające na zasadzie gilotyn mają również element zwabiający gryzonie. Jest to zatruty pokarm, który powoduje dodatkowo, że ciało zwierzęcia nie rozkłada się w naturalny sposób, ale mumifikuje, przez co nie mamy do czynienia z przykrym zapachem. Szczególe pułapki stosuje się w wypadku kun, za pomocą których zwierzęta są wyłapywane.

 

Walka z gryzoniami nie jest łatwa. Zamieszkują tereny, gdzie mają dostatek pożywienia, a równocześnie – świetne kryjówki. Trutki mogą nie wystarczyć, ponieważ gryzonie gnieżdżąc się w okolicach spiżarni, czy innego miejsca gdzie przechowywana jest żywność, mają jej pod dostatkiem. Trutka w postaci pokarmu nie jest więc dla nich atrakcyjna. Nie jest też idealnym rozwiązaniem stosowanie środków chemicznych, a to ze względu na ewentualną szkodliwość dla ludzi i innych zwierząt. Dlatego też przy walce z gryzoniami stosuje się jednocześnie kilka sposobów oraz wdraża się środki zapobiegawcze. Podstawą jest zachowanie odpowiednich zasad sanitarnych, zabezpieczenia budynków i ich otoczenia w ten sposób, by gryzonie nie miały do nich dostępu i by nie miały ułatwionego zadania wyszukania miejsca na kryjówkę, a tym bardziej gniazdo. Warto zauważyć, że na przykład szczury należą do stosunkowo inteligentnych zwierząt dlatego podawane im trutki mają spowolnione działanie. Dzięki temu zwierzęta nie mogą skojarzyć danego miejsca rozłożenia trutki ze śmiercią jednego z osobników. Poza tym należy uważać przy samym zakładaniu pułapek. Szczury mogą zrezygnować z posilenia się w miejscu, gdzie wyczują zapach człowieka, dlatego pułapki zakłada się w rękawiczkach.

 

Środki chemiczne stosowane do walki z takimi gryzoniami jak szczury nazywa się rodentycydami. Przy ich stosowaniu należy zachować szczególne środki ostrożności. Mogą być one bowiem groźne także dla ludzi. Dlatego należy stosować odzież ochronną, a po stosowaniu trutek umyć ciało i przepłukać usta wodą. Należy także zabezpieczać opakowania z trutkami, również po ich opróżnieniu. Poza tym bezwzględnie należy po nie sięgać tylko zgodnie z opisanymi przez producenta na opakowaniu zasadami (np. inne środki stosuje się wewnątrz, a inne na zewnątrz budynków). Ponieważ konieczne jest stosowanie specjalistycznych środków (zarówno ze względu na ich skuteczność, jak i ogólne  bezpieczeństwo), warto zwrócić się po pomoc fachowych firm deratyzacyjnych, zamiast przeprowadzać ją samodzielnie, zapewne z mniejszych skutkiem.

One thought on “Gryzonie przenoszą różne niebezpieczne choroby!”

  1. Michał says:

    Można je wytępić trutkami ale jest z tym masa roboty.

Comments are closed.