Dla kogo pełna księgowość w 2016 roku

sorting-the-billsPrzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce są zobowiązani do rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego, na podstawie ksiąg rachunkowych. Wszystkie zdarzenia gospodarcze zachodzące na gruncie działalności, powinny być ewidencjonowane w ramach podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Kto w 2016 roku będzie zobowiązany do prowadzenia rozbudowanej ewidencji, w formie pełnej księgowości?

Kluczowa wysokość przychodów

Dla ustalenia, którzy przedsiębiorcy będą zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości w swojej działalności gospodarczej, konieczne jest określenie wysokości ich rocznych obrotów. Zgodnie z obowiązującym prawem, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółki jawne osób fizycznych mogą mieć obowiązek ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych na podstawie pełnej księgowości, jeśli wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość 1,2 mln euro. Obowiązek ten jest ważny jednak dopiero od nowego roku podatkowego.

Uwaga!

Od nowego, 2016 roku obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa również na osobach prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, rozliczające się na podstawie norm szacunkowych, które przychody za rok 2015 będą wyższe niż równowartość 1,2 mln euro, wyrażone w złotówkach.

Kurs euro do wyliczeń

Aby określić, które przedsiębiorstwa i spółki będą musiały przejść na pełną księgowość w danym roku podatkowym, należy dokonać przeliczenia limitu 1,2 mln euro na złotówki, z zastosowaniem kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego ten rok. Kurs ten z dnia 1 października 2015 roku wyniósł 4,2437 zł, co oznacza, że limit przychodów na rok 2016 dla ustalenia obowiązku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w ramach ksiąg rachunkowych, wyniesie 5 092 440 zł.

Przed zmianami w ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości i innych ustaw, przychód przedsiębiorców był ustalany według kursu średniego NBP, ogłoszonego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy.

Każdy podmiot, który przekroczy wyznaczony limit przychodu, będzie musiał prowadzić pełną księgowość. Warto przy tym wynająć biuro rachunkowe, które będzie dokonywało wpisów w księgach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Takie usługi świadczy w zasadzie każde licencjonowane biuro rachunkowe, np. Biuro ABK ze Szczecina.