Czym jest risk management?

Każdy biznes związany jest z pewnym ryzykiem, ale tak naprawdę każda podejmowana przez nas decyzja, również w życiu prywatnym, nie jest go pozbawiona. Na płaszczyźnie zawodowej jest ono jednak związane najczęściej z finansami, źle postawiony krok może spowodować, że stracimy niekiedy cały dochód, a firma będzie miała niemałe kłopoty. Aby uniknąć tragicznych w skutkach następstw niewłaściwie podjętych decyzji, warto zastanowić się nad risk management.

Zarządzanie ryzykiem – rozwijamy się świadomie

 

Risk management, czyli inaczej zarządzanie ryzykiem, to nic innego jak podejmowanie decyzji i wdrażanie działań, które prowadzą do zminimalizowania ryzyka i tym samym zapewnienie sobie i swojej firmie stabilnych wyników finansowych. To z kolei przekłada się na stworzenie sobie stabilnych fundamentów do dalszego rozwoju.

 

Zarządzanie ryzykiem jest procesem, który składa się z 4 etapów:

 

  1. identyfikacja ryzyka – z jakim ryzykiem mamy do czynienia
  2. pomiar ryzyka – jak duże jest ryzyko
  3. sterowanie ryzykiem – jak mogę je ograniczyć
  4. monitorowanie ryzyka – jak wprowadzone zmiany wpłynęły na ryzyko

 

Aby jednak można było zrealizować każdy z tych etapów, potrzebne jest odpowiednie narzędzie. Przykładem jest sas.com, który proponuje kilka rozwiązań z zakresu Risk Management, w tym zarządzanie kapitałem regulacyjnym, ryzyko kredytowe, kompleksowe zarządzanie ryzykiem, a także liczne testy.

 

Unikać czy redukować?

 

Ryzyko można kontrolować na wiele sposób. Otóż, możemy go unikać, czyli zapobiegać jego wystąpieniu lub redukować, tzn. podejmować próby jego zmniejszenia i jednocześnie zwiększając efektywność pracy w firmie i tym samym rozwijać się ŚWIADOMIE! Jeżeli zależy nam na rozwoju i budowaniu stabilnych fundamentów naszego biznesu, nie możemy podejmować decyzji bez wcześniejszej analityki biznesowej, oceny ryzyka i oczywiście wdrażania działań, które maksymalnie je zminimalizują. W biznesie trzeba działać szybko, pewnie, ale też skutecznie i rozsądnie. Rism Management jest zatem jednym z ważniejszych elementów zarządzania firmą.