Catering zamiast ciepłego posiłku dla pracownika

Trwają konsultacje dotyczące zmian w rozporządzeniu z 28 maja 1996 r. (Dz.U. nr 60, poz. 279) w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Proponowane są zmiany w zakresie obowiązkowego zapewnienia posiłku pracownikom zatrudnionym w szczególnie trudnych warunkach.

Jak dziś wyglądają przepisy w tym zakresie?

Zgodnie z powołanym i obowiązującym rozporządzeniem pracodawca musi zapewnić codziennie, nieodpłatnie jedno danie gorące zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych. Jeśli z jakichkolwiek względów nie ma możliwości wydawania posiłków, musi zapewnić korzystanie z usług punktów gastronomicznych lub umożliwić przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie (z dostarczonych przez niego produktów).

Kiedy mamy do czynienia z pracą w warunkach szczególnie trudnych?

Mimo, iż termin ten dość często przewija się w różnych przepisach kodeksu pracy, żaden przepis nie określa w sposób jednoznaczny i uniwersalny jak to pojęcie rozumieć. Przyjęło się zatem, iż z pracą w szczególnie trudnych warunkach mamy do czynienia wtedy, gdy intensywność pracy przekracza granice obciążenia optymalnego lub gdy warunki środowiska pracy nie są optymalne. Będziemy tu zatem mówili o pracy w trudnych warunkach (pod ziemią, na wodzie, w powietrzu, itd.), jak i o pracy szczególnie ciężkiej (wysoka temperatura, wysokie obciążenie statyczne, podwyższone ciśnienie atmosferyczne, itd.)

Jakie zmiany są proponowane w zakresie powołanego rozporządzenia?

Projekt przewiduje zwiększenie możliwości zagwarantowania posiłku przez pracodawcę. Wraz z rozwojem technologicznym pojawiły się też inne alternatywy dostarczania profilaktycznych obiadów. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie mógł zapewnić pracownikowi posiłek w czasie pracy w sposób inny, niż wydanie jednego dania gorącego. Pod warunkiem wszakże, że nie ma takiej możliwości ze względów organizacyjnych, bądź z uwagi na charakter wykonywanej pracy przez pracownika. Otwiera się więc w tym przypadku opcja skorzystania z cateringu lub dowozu posiłku.

Czy skorzystanie z cateringu będzie czymś uwarunkowane?

Tak, aby móc zastosować usługi cateringowe, pracodawca musi przeprowadzić konsultacje i uzyskać akceptacje ze strony organizacji związkowej bądź przedstawicieli pracowników. Co istotne, nowe możliwości zapewnienia posiłków nie zwalniają pracodawcy z obowiązku zapewnienia odpowiedniej wartości odżywczej serwowanych posiłków. Powinny one zawierać 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną ok. 1000 cal.

Znajdź pracodawcę który oferuje benefity na naszym portalu Szukam pracy