Bezpieczne formy oszczędzania środków finansowych

shutterstock_183608108Inteligencja finansowa to cecha, którą charakteryzują się ludzie oszczędni, którzy potrafią zarządzać swoimi pieniędzmi i zaciągnąć je do pracy. Wiedzą, jak podzielić swoje dochody, gdzie ulokować część przeznaczoną na oszczędności i jak zabezpieczyć się na „czarną godzinę”. Ponieważ są to zazwyczaj osoby ostrożne i przewidujące, to lokują swoje pieniądze w bezpiecznych produktach oszczędnościowych.

Konta oszczędnościowe – są to oprocentowane rachunki bankowe, na które wpłacać można bez ograniczeń, ale wypłaty są ograniczone. Zazwyczaj pierwsza wypłata jest darmowa, a za kolejne trzeba już płacić.

Konto oszczędnościowe jest oprocentowane przeciętnie, ale ma tą zaletę, że kiedy wypłacamy z niego pieniądze to nie tracimy wypracowanych odsetek a pieniądze zdeponowane na takim rachunku są dostępne „od ręki”. W każdej chwili możemy je wypłacić i wykorzystać. Wystarczy w systemie bankowości elektronicznej wykonać przelew między swoimi rachunkami.

Lokaty bankowe – to depozyty, gdzie musimy zamrozić oszczędności. Kiedy minie termin zapadalności, nasze pieniądze wracają do nas wraz z dodatkowymi odsetkami. Lokaty mają oprocentowanie nieco wyższe niż konta oszczędnościowe, mogą być zawierane na różne okresy czasu, od 3 dni do nawet dwóch lat. Zazwyczaj jest tak, że im dłuższy okres trwania lokaty, tym większe zyski. Kiedy będziemy musieli zerwać lokatę przed terminem jej zapadalności, to niestety, ale nic nie zarobimy. Najlepsze lokaty bankowe porównasz na oszczednoscionline.pl.

Zarówno lokaty jak i konta oszczędnościowe zakładane w bankach są bezpiecznymi produktami oszczędnościowymi a nasz kapitał jest zabezpieczony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Nawet, gdyby bank, w którym ulokowaliśmy oszczędności upadł, to i tak odzyskamy wpłacone pieniądze.

Obligacje skarbowe – są to papiery dłużne, które potwierdzają udzielenie przez ich nabywcę kredytu Emitentowi obligacji. Mówiąc wprost. Kiedy kupujemy obligacje Skarbu Państwa to udzielamy pożyczki dłużnikowi, czyli Skarbowi Państwa, który jest reprezentowany przez Ministra Finansów. Są to najbezpieczniejsze produkty inwestycyjno-oszczędnościowe ponieważ dłużnik, czyli Państwo, zobowiązuje się do zwrotu długu po określonym z góry okresie czasu i dodatkowo do wypłacenia odsetek. Zabezpieczeniem tej pożyczki jest cały majątek dłużnika, czyli całej Polski, więc prawdopodobieństwo, że nie odzyskamy naszych oszczędności, jest niewielkie.

Oszczędzać trzeba. Jeśli nie lubimy ryzyka to powinniśmy skierować się w stronę bezpiecznych produktów oszczędnościowych, którymi są konta oszczędnościowe, lokaty i obligacje. Co prawda nie zarobimy na nich oszałamiająco dużo, ale przynajmniej będziemy mieli pewność, że nie stracimy swoich pieniędzy.